GIA HẠN THỜI GIAN MỜI CHÀO GIÁ: TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, TRANG THIẾT BỊ KHÁC THUỘC DỰ ÁN: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

BÁO GIÁ GỞI VỀ THEO THÔNG TIN SAU:+ Công ty TNHH thẩm định giá Tín Việt / 130 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh / Người nhận: Trần Thương Thương – Phone:  0971786208  – Email:  thuong.tt@tvac.com.vn.+ Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hậu Giang/ Số 2, đường Hòa Bình, […]

Chi tiết

GIA HẠN THỜI GIAN MỜI CHÀO GIÁ: TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, TRANG THIẾT BỊ KHÁC THUỘC DỰ ÁN: XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CỤM CÔNG TRÌNH Y TẾ GIAI ĐOẠN 1 VÀ XÂY DỰNG TRỤ SỞ TRUNG TÂM PHÁP Y, TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA, CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

BÁO GIÁ GỞI VỀ THEO THÔNG TIN SAU:+ Công ty TNHH thẩm định giá Tín Việt / 130 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh / Người nhận: Trần Thương Thương – Phone:  0971786208  – Email:  thuong.tt@tvac.com.vn.+ Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hậu Giang/ Số 2, đường Hòa Bình, […]

Chi tiết

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, TRANG THIẾT BỊ KHÁC THUỘC DỰ ÁN: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

BÁO GIÁ GỞI VỀ THEO THÔNG TIN SAU:+ Công ty TNHH thẩm định giá Tín Việt / 130 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh / Người nhận: Trần Thương Thương – Phone:  0971786208  – Email:  thuong.tt@tvac.com.vn.+ Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hậu Giang/ Số 2, đường Hòa Bình, […]

Chi tiết

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, TRANG THIẾT BỊ KHÁC THUỘC DỰ ÁN: XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CỤM CÔNG TRÌNH Y TẾ GIAI ĐOẠN 1 VÀ XÂY DỰNG TRỤ SỞ TRUNG TÂM PHÁP Y, TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA, CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

BÁO GIÁ GỞI VỀ THEO THÔNG TIN SAU:+ Công ty TNHH thẩm định giá Tín Việt / 130 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh / Người nhận: Trần Thương Thương – Phone:  0971786208  – Email:  thuong.tt@tvac.com.vn.+ Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hậu Giang/ Số 2, đường Hòa Bình, […]

Chi tiết

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC DỰ ÁN: NÂNG CẤP TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỘC NINH

BÁO GIÁ GỞI VỀ THEO THÔNG TIN SAU:+ Công ty TNHH thẩm định giá Tín Việt / 130 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh / Người nhận: Trần Thương Thương – Phone:  0971786208  – Email:  thuong.tt@tvac.com.vn.+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước / Số […]

Chi tiết

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, TRANG THIẾT BỊ KHÁC THUỘC DỰ ÁN: CẢI TẠO MỞ RỘNG BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA TÂM THẦN – DA LIỄU TỈNH HẬU GIANG (LẦN 2)

BÁO GIÁ GỞI VỀ THEO THÔNG TIN SAU:+ Công ty TNHH thẩm định giá Tín Việt / 130 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh / Người nhận: Trần Thương Thương – Phone:  0971786208  – Email:  thuong.tt@tvac.com.vn.+ Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hậu Giang/ Số 2, đường Hòa Bình, […]

Chi tiết

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, THUỘC DỰ ÁN: TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI CHĂM SÓC VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN TỈNH HẬU GIANG

BÁO GIÁ GỞI VỀ THEO THÔNG TIN SAU:+ Công ty TNHH thẩm định giá Tín Việt / 130 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh / Người nhận: Trần Thương Thương – Phone:  0971786208  – Email:  thuong.tt@tvac.com.vn.+ Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hậu Giang/ Số 2, đường Hòa Bình, […]

Chi tiết

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, TRANG THIẾT BỊ KHÁC THUỘC DỰ ÁN: CẢI TẠO MỞ RỘNG BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA TÂM THẦN – DA LIỄU TỈNH HẬU GIANG

BÁO GIÁ GỞI VỀ THEO THÔNG TIN SAU:+ Công ty TNHH thẩm định giá Tín Việt / 130 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh / Người nhận: Trần Thương Thương – Phone:  0971786208  – Email:  thuong.tt@tvac.com.vn.+ Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hậu Giang/ Số 2, đường Hòa Bình, […]

Chi tiết

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HẬU GIANG (CẬP NHẬT CẤU HÌNH)

BÁO GIÁ GỞI VỀ THEO THÔNG TIN SAU:+ Công ty TNHH thẩm định giá Tín Việt / 130 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh / Người nhận: Nguyễn Sỹ Đạt – Phone: 0868637146 – Email: dat.ns@tvac.com.vn.+ Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hậu Giang/ Số 2, đường Hòa Bình, khu vực 4, […]

Chi tiết

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HẬU GIANG

BÁO GIÁ GỞI VỀ THEO THÔNG TIN SAU: + Công ty TNHH thẩm định giá Tín Việt / 130 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh / Người nhận: Nguyễn Sỹ Đạt – Phone: 0868637146 – Email: dat.ns@tvac.com.vn.+ Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hậu Giang/ Số 2, đường Hòa […]

Chi tiết